Poradenská činnost

Zavádění a integrace systému ISO nebo IATF (automobilová norma) do společnosti

Specializujeme se na zavádění systémů IATF 16949, ISO 9001 a ISO 14001. Můžete se rozhodnout zavést kterýkoliv z těchto systémů a my Vám ukážeme, jak vhodně naplnit požadavky norem ve vaší firmě. Rádi Vám sdělíme informace o tom, co vše musíte dodržovat, aby byl systém funkční, a kde máte slabé a silné stránky. Poradíme, jak změny vhodně aplikovat do provozu tak, aby vše bylo praktické.

Analýza

Vstupní analýza je nezbytná tam, kde má firma již zpracovanou nějakou dokumentaci, nebo chce mít před započetím projektu ucelený přehled o tom, které požadavky již plní a kde bude potřeba něco doladit. Zpráva z takové analýzy Vám ukáže konkrétnější informace o rozsahu prací, a taktéž může ukázat náročnost projektu. Při analýze se zaměřujeme na procesy (realizační, podpůrné a řídící), vzájemné vztahy jednotlivých oddělení, procesů a činností, včetně již používaných dokumentovaných informací a informačního systému.

Konzultace

Na jednotlivých konzultacích budeme analyzovat dostupné informace, a pomůžeme Vám nastavit či přenastavit systém tak, aby byl pro Vás jednoduchý a nepřidělával Vám práci a zároveň byl se shoudou s normou.

Tvorba / úprava dokumentace

Pomůžeme s vytvořením dokumentace tak, aby na Vás zůstalo co nejméně práce, ale aby byla vhodná a použitelná pro vaši firmu a to hlavně z hlediska oboru činnosti, fungování a velikosti. Po předání dokumentace je na Vás, abyste se se změnami seznámili, začali je uvádět do provozu a případné nedostatky opět konzultujete s námi.

Školení nejen interních auditorů

Provádět interní audity je povinnost každé firmy, která zavede jakýkoliv systém managementu. Provádění interních auditů můžete outsourcovat, nebo Vám je můžeme provádět my. Pokud se ale rozhodnete vyškolit si své vlastní interní auditory, můžete tak učinit jak při školení na míru, tak na našich otevřených kurzech. Stejnětak dokážeme nabídnout celou řadu nutných školení pro prokázání znalostí pro Vaše zaměstnance.

Ověření

Provedením interního auditu ve Vaší společnosti zjistíme stav vybudovaného systému, identifikujeme nedostatky a připravíme návrhy pro jejich odstranění, či pomůžeme opatřeními k nápravě.

Certifikace

Certifikace je prověření zavedeného systému nezávislým certifikačním orgánem, a je jen na Vás, který si vyberete. Samozřejmostí je i možnost účast poradce při certifikačním auditu, protože chápeme, že s námi při auditu získáte určitou jistotu, že po Vás auditor nebude chtít neopodstatněné věci. Pokud si nebudete vědět rady s výběrem certifikační společnosti, rádi poradíme.